Tillbehör

Tillgängligä Novocold tillbehör är: doseringsventiler, ändringsserier, 10 liter och 20 liter påfyllningsbassänger, 10 liter och 20 liter plastpåsar och reservdelar.

Genom att använda ändringsserien kan Novocold I ändras anpassad till 2 x 10 liter förpackningar. Novocold II kan ändras anpassad till 2 x 10 liter + 20 liter förpackningar eller till och med till 4 x 10 liter förpackningar.